Als gastouder heb je dit in huis

Dit is je profiel

 • Je bent 20 jaar of ouder, je hebt een goede Nederlandse spreekvaardigheid en een geldig identiteitsbewijs.
 • Je kan een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn of een ander daaraan gelijkgesteld diploma volgens wettelijke normering overleggen.
 • Je hebt een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje/Rode Kruis, Nikta of CIBOT.
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (meer informatie). Ook de huisgenoten en structurele bezoekers van de gastouder (op het moment van de opvang) hebben een VOG kunnen overleggen en staan, net als de gastouder, ingeschreven in het persoonsregister kinderopvang (meer informatie).
 • Je kunt verklaren dat, indien je zelf kinderen hebt, deze niet onder toezicht of voogdij bij de jeugdzorg (komen te) staan.
 • Je hebt géén geestelijke en/of lichamelijk beperkingen die je belemmeren in het bieden van verantwoorde opvang.
 • Je beseft het belang van geheimhouding conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Je bent telefonisch bereikbaar, voor langere tijd beschikbaar en je hebt geen sollicitatieplicht.
 • Je bent in het bezit van een WA-verzekering en, indien van toepassing, een auto-inzittende verzekering.
 • Je neemt actief deel aan de deskundigheidsbevorderingen, evaluatiegesprekken van het gastouderburo en je bent bereid om samen te werken.
 • Je respecteert elk kind ongeacht leeftijd, geslacht of ras en staat open voor en je kan je inleven in andere opvoedingsidealen, leefwijzen en gewoonten.

Voor de beste match gooien wij graag het balletje op

Aan de slag als gastouder
Er zijn diverse mogelijkheden om als gastouder aan de slag te gaan. Je kunt de opvang laten plaatsvinden in je eigen woning, maar ook de woning van de ouders is een mogelijkheid (verwijzing naar gastouder aan huis). Je kunt als freelancer aan de slag of als zelfstandig ondernemer. Het is maar net hoe je invulling wilt geven aan je vak en wat de wensen zijn t.a.v. het inkomen.

Een gastouder werkt doorgaans met een uurtarief per kind. Dit uurtarief mag je zelf vaststellen, waarbij wij als gastouderburo elk jaar een tarief adviseren. Momenteel adviseren wij een tarief van  € 5,95 per uur. Afhankelijk van je kwaliteiten, de ruimte en mogelijkheden die je biedt, kun je hier dus vanaf wijken.

Hoeveel kinderen mag je opvangen als gastouder?
Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar worden opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Wil je alleen kinderen tot 4 jaar opvangen? Dan is het maximale aantal 5 kinderen waarvan er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn aanwezig mogen zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Scholing
Van groot belang is het om naast de enthousiaste, betrokken en liefdevolle zorg die je als gastouder aan de kinderen geeft, ook te zorgen dat deze zorg ook professioneel en kundig is. Dat betekent dat wij actief inzetten op scholing. Middels e-learning, themabijeenkomsten en werkoverleggen zetten wij in op het op peil houden van jouw kwaliteit. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat je je bewust bent van wie jij bent als gastouder die zichzelf steeds de vraag kan stellen: Waarom doe ik zoals ik doe en is dat echt in het belang van het kind?

Wil je meer informatie of even overleggen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. We beantwoorden graag je vragen en denken mee over de mogelijkheden.