Gastouder aan huis

Een gastouder aan huis is een ideale optie voor ouders die meerdere kinderen hebben!

De voordelen van een gastouder aan huis

  • Het leidt tot rust en regelmaat
  • De kinderen zijn in hun eigen omgeving en voelen zich thuis
  • Je hoeft je kinderen niet weg te brengen naar de gastouder of kinderopvang
  • Jouw woonhuis wordt als opvanglocatie geregistreerd wat betekent dat deze als kindveilig wordt aangemerkt!

Een gastouder aan huis is een officiële regeling die ook wel de regeling huispersoneel wordt genoemd. In deze regeling ben jij als ouder de werkgever en is de gastouder de werknemer zonder dat daar ook alle werkgevers- en werknemerslasten en -verplichtingen aan zitten. Zo hoef je geen loonheffing te worden afgedragen en is er geen ontslagvergunning nodig om het contract te beëindigen.

Dit zijn de voorwaarden voor de regeling dienstverlening aan huis
De gastouder is geen ZZP-er en werkt niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis. Uiteraard ontvangt de gastouder loon. Dit loon bedraagt minimaal het wettelijk minimumloon op basis van een 36-urige werkweek en wordt in overleg met elkaar afgesproken. Daarnaast geldt voor de gastouder:

  • Een vakantietoeslag van 8%, verrekend in het uurtarief of uitgekeerd als een eenmalige storting.
  • (Doorbetaalde) vakantie, 4 keer het aantal werkuren per week;
  • Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon;
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg; 
  • Een veilige, hygiënische en gezonde werkomgeving.

Geen ontslagvergunning nodig
Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bij ontslag geldt dan wel de afgesproken ontslagtermijn. Ingeval van ziekte mag de gastouder niet worden ontslagen. Gedurende de 1ste 6 weken is er recht op loondoorbetaling en pas na twee jaar (bij ziekte) mag de overeenkomst worden opgezegd.

Transitievergoeding
Vanaf het moment dat je als gastouder aan huis twee jaar werkt voor hetzelfde gezin, heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag. Deze bedraagt een zesde maandsalaris per gewerkte zes maanden. Onder maandsalaris wordt verstaan: het bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag).

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen en om die reden bent ontslagen. Ook heb je geen recht op transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, of als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Meer informatie over de transitievergoeding vind je hier.

Loonbelasting
Omdat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden afgedragen moet de gastouder zelf belastingaangifte doen. Je betaalt zelf inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Je bent niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Je hebt dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Bij zwangerschap kun je aanspraak maken op een ZEZ-uitkering van het UWV.

Bel naar: 06-11841769