Meer over gastouderburo Kind aan Huis

Wist je dat kinderen die door een gastouder opvangen worden meer ontspannen zijn en meer zelfvertrouwen en plezier hebben?

Wij zijn al sinds 1992 actief in de gastouderopvang en durven gerust te zeggen dat wij veel ervaring hebben in de juiste match tussen (gast)ouder en kind. We hebben veel succeskoppelingen van kinderen die op babyleeftijd bij een gastouder komen en pas weer weggaan als zij de leeftijd bereiken dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat gun je elk kind toch?!

Onze trots betreft vooral onze gastouders! Zonder hun liefdevolle zorg, (pedagogische) betrokkenheid en enthousiaste inzet zouden deze succesverhalen immers niet bestaan.

 

Wie zijn wij?
Wij zijn Margret en Yvonne en samen zijn wij, als medewerkers, verantwoordelijk voor de bemiddeling, de begeleiding en het administratieve reilen en zeilen van het gastouderburo.

Margret heeft haar expertise op het gebied van risico-inventarisatie betreffende de veiligheid en hygiëne en verzorgt daarnaast de administratie.  

Yvonne bemiddelt en begeleidt de gastouderopvang, regelt de zakelijke aspecten en draagt daarnaast zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het buro.

Wij zijn een erkend gastouderburo en wij voldoen dan ook aan de gestelde eisen in de Wet Kinderopvang. Deze eisen worden, in opdracht van de gemeente, jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Van deze controles worden de rapporten jaarlijks gepubliceerd zodat je kunt nagaan waaraan wij moeten voldoen en waarvoor we goedkeuring hebben gekregen.

Wij zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang met als registratienummer 204112874 (meer informatie). Ons laatste rapport dateert van oktober 2022 (meer informatie).  

Intuïtie, ervaring en kennis
Wij vinden het belangrijk dat er zo goed mogelijke opvang wordt gezocht die past bij de wensen, opvoedgedachten van de (gast)ouder en persoonlijkheid van het kind. Met name dat laatste is bepalend, ook al lijkt dat soms een onhaalbare kaart. Want wat kun je nu zeggen over de persoonlijkheid als baby? Nou heel veel, vinden wij. Daarom vinden wij het heel belangrijk om eerst kennis te maken met de ouders en het kind alvorens wij op zoek gaan naar een gastouder. In zo’n eerste kennismaking vergaren wij heel veel informatie. Dit doen we door te luisteren, te kijken en onze intuïtie in combinatie met onze ervaring en kennis te laten sprek

Gastouder: Opvang en voordelen
Wat voorop staat is een betrokken en transparant contact waarin we met elkaar blijven communiceren over je kind. Hoe gaat het in de opvang en komt dat overeen met thuis? Hoe ontwikkelt je kind zich en heeft het daar nog wat ondersteuning, stimulering of uitdaging in nodig? Blijven de wijze waarop de ouder en de gastouder met opvoeden bezig zijn in overeenstemming met elkaar?

Belangrijk vinden wij het ook om kleinschaligheid voorop te stellen en groepsgrootte in onderling overleg en naar draagkracht in te richten.

Van groot belang is het om naast enthousiast, betrokken en liefdevolle zorg van de gastouder ook te zorgen dat deze zorg ook professioneel en kundig is. Dat betekent dat wij inzetten op scholing maar vooral ook op bewustwording. Waarom doe je zoals je doet en is dat in het belang van het kind? Zo leren wij onze gastouders vooral reflectief te zijn op het eigen handelen zodat zij het beste naar boven haalt voor jouw kind!

Je kent onze motivatie nu beter? Spreekt het je aan? Dan nodigen we je graag uit om in contact met ons te treden!

Twijfel je nog? De voordelen van gastouderopvang op een rijtje:

 • De opvang is kleinschalig zodat er meer persoonlijke aandacht voor je kind is
 • De opvang is huiselijk wat je kind een geborgen en veilig gevoel geeft
 • De opvang wordt verzorgd door een vast persoon waardoor er een vertrouwelijke band kan ontstaan
 • De opvang stimuleert sociale ontwikkeling doordat kinderen op een kleinschalige manier met leeftijdsgenootjes in aanraking komen
 • De opvang is flexibel, gastvrij en afgestemd op persoonlijke behoeften
 • Gastouderopvang speelt in op onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, vakantie en overwerk
 • Gastouderopvang is veilig en hygiënisch
 • Gastouderopvang is veelal voordeliger, en geeft je recht op kinderopvangtoeslag.

 

 

Gastouderopvang?
We maken ons er samen sterk voor! 

Wat je van ons mag verwachten

 • Wij gaan voor jou op zoek naar passende gastouderopvang bij jou in de buurt of op weg naar je werk. Natuurlijk mag je ook je eigen gastouder, of als je gastouder bent, je eigen gastkinderen bij ons aanmelden. Voor de diverse scenario`s geldt: kwaliteit en een passende match staan voorop!
 • Wij zijn een geregistreerd bureau (meer informatie) aangesloten bij de branchevereniging kinderopvang en tezamen met onze gastouders ingeschreven bij het personenregister (meer informatie). Onze kwaliteitseisen worden medebepaald door de overheid, GGD en branchevereniging, waar wij ook gehoor aan geven in onze beleidsvoering en administratie.
 • De opvang wordt verzorgd door professionele, geschoolde en gediplomeerde gastouders die de basisdoelen voor kinderopvang onderschrijven: veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling signaleren en ondersteunen en het bieden van normen en waarden.
 • Onze gastouder kan een Verklaring van Goed gedrag overleggen alsmede haar volwassen huisgenoten en is ingeschreven in het Persoonsregister. Daarnaast is er bij de gastouder geen uit huisplaatsingen of onder toezichtstellingen van eventuele eigen kinderen.
 • Je wordt van aanmelding tot koppeling begeleid, inclusief verslaglegging en informatie m.b.t. de kosten middels een uitgebreide offerte. Indien je dat wilt vragen wij ook, al dan niet samen, de kinderopvangtoeslag voor je aan!
 • Er is jaarlijks een huisbezoek met ouders en tweejaarlijks een huisbezoek met gastouder waarin de opvang wordt besproken. Een van de huisbezoeken aan de gastouder wordt gebruikt voor de risico- en hygiëne analyse. Uiteraard geldt: is er vaker een gesprek nodig dan wordt deze direct ingepland!

 

 • Er is 3x per jaar een nieuwsbrief met nieuwtjes, veranderingen en wijzigingen binnen ons gastouderburo of gastouderopvang in het algemeen.
 • Voor gastouders organiseren wij scholing in de vorm van e-learning, werkoverleg en thema bijeenkomsten. Kortom: als gastouder blijf je helemaal bij in dit specifieke werkveld van de gastouderopvang en voldoe je daarmee tevens aan de kwaliteitseisen van de overheid.
 • Wij organiseren de mogelijkheid voor onze gastouders om ook in contact en overleg te gaan met collega`s onder het motto: twee weten meer dan een, en in de keuken kijken van een ander is altijd leerzaam.
 • Wij verzorgen de uitleen van baby- en peutermaterialen zodat deze niet zelf aangeschaft hoeven te worden of steeds mee gesleept moet worden. En indien van toepassing kan je als gastouder gebruik maken van een gratis lidmaatschap van een speel-o-theek!
 • Wij hebben uiteraard een collectieve verzekering afgesloten voor onze gastouders en gastkinderen.
 • Pedagogische ondersteuning en advies voor ouders en gastouders.

Bel naar: 06-11841769