Oudercommissie

Inspraak

Wil je inspraak hebben in ons beleid? Heb je goede ideeën, vind je dat de kwaliteit naar een hoger level kan? Dan is de oudercommissie vast iets voor je!

Wij hechten veel waarde aan inspraak. Immers, door samen te werken aan kwaliteit kan het welzijn van je kind naar een hoger plan getild worden. Ouders hebben, net als de medewerkers van het gastouderburo en de gastouder zo hun ideeën, ervaringen en inzichten hoe te werken aan kwaliteit.

Gastouders kunnen hun mening, ervaring en zienswijze kwijt in de evaluatiegesprekken en  periodieke werkoverleggen. Ouders zouden dat, naast de evaluatiegesprekken, ook kunnen doen door met elkaar om de tafel te gaan zitten. Je kan daarmee de belangen behartigen van alle ouders en invloed uitoefenen op het beleid van het gastouderburo. Dit doe je door middel van het geven van adviezen conform de wettelijke adviesbevoegdheid.

Wij streven een oudercommissie na die uit minimaal 3 leden bestaat, maar meer leden zijn uiteraard van harte welkom! Deelname aan de oudercommissie hoeft niet veel tijd te kosten. De commissie komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar en via de digitale weg kan er verder met elkaar gecommuniceerd worden wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Je bent van harte welkom!