Wat doet een gastouderburo?

Wij krijgen vaak de vraag: wat doen jullie nu precies en waarvoor is een gastouderbureau eigenlijk nodig?

In 2005 is de wet Kinderopvang van kracht gegaan. Daarin werd bepaald dat de overheid zou gaan bijdragen in de kosten kinderopvang mits deze geregeld werd door een erkend en geregistreerde kinderopvang. Vandaar dat wij nodig zijn, naast het feit dat dit gewoon ontzettend leuk, dankbaar en interessant werk is. Never a dull moment!

En wat doen wij dan (onder andere)?

 • Het voeren van intake- en koppelingsgesprekken
 • Het zoeken naar geschikte opvang
 • Aanspreekpunt voor gastouder en ouder.
 • Het voeren van voortgangsgesprekken met gastouders
 • Samen met de gastouder een jaarlijkse risico-inventarisatie maken van de hygiëne en veiligheid van de woning.
 • Vervanging regelen i.v.m. ziekte of vakantie eigen gastouder.
 • De gastouder ondersteunen bij opvang en pedagogiek.
 • Het organiseren van (bij-)scholingen en werkoverleg voor gastouders.
 •  Voeren van beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Hanteren van het protocol Kindermishandeling.
 • Opstellen van schriftelijke overeenkomsten tussen ouders, gastouders en gastouderbureau.
 • Regelmatig overleggen met de ouders en gastouders (commissie).
 • Afhandelen van alle administratieve verplichtingen rondom de opvang.
 • Verwerken van de maandelijkse urenregistraties en opmaken van de facturen.
 • Vervullen van de kassiersfunctie
 • Offertes opmaken
 • Op verzoek de kinderopvangtoeslag regelen en bijhouden
 • Verstrekken van een jaaroverzicht voor gast- en vraagouder
 • Document controle van alle benodigde stukken voor inschrijving gastouder LRK en controleren of inschrijving gemeente en GGD-controle goed verloopt
 • Inschrijven gastouder in het persoonsregister
 • Gastouder begeleiden bij het behalen van de benodigde diploma’s en documenten.
 • Ondersteuning en adviseren van de gastouder bij (het opzetten) eigen gastouderopvang.
 • Periodieke nieuwsbrief met actuele informatie.
 • Advertentie programma opstellen, website en facebook bijhouden

We bouwen graag mee
aan de toekomst van jouw kind